Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xây dựng quy tắc lương với giá trị phụ cấp khác nhau

Ảnh đại diện
Đặng Phương Duy

Admin cho hỏi việc tạo bảng lương cho nhân viên theo trường hợp của công ty mình như sau: Lương tổng = Lương cơ bản + Các khoản lương phụ cấp. Trong đó lương phụ cấp thực lĩnh = tiền phụ cấp/ 26 * số ngày đi làm. Vậy trong trường hợp công ty mình, mỗi người có một giá tri lương phụ cấp khác nhau thì xây dựng quy tắc lương thế nào để tiết kiệm thời gian cho nhân viên tính lương?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Để thiết lập lương cơ bản và lương phụ cấp cho nhân viên, bạn có thể đưa các chỉ số này vào mục Thông tin lương của Hợp đồng


Bạn sử dụng module hr_holidays để ghi nhận ngày nghỉ của nhân viên.

Trong quy tắc lương áp dụng cho nhân viên, bạn thiết lập đoạn code Python cho mục Lương cơ bản và các mục Lương phụ cấp là: wage += contract.wage * (line.duty_working_days - line.unpaid_leave_days) / line.month_working_daysNhư vậy, khi tính toán lương cho nhân viên, hệ thống sẽ tự động dựa theo quy tắc lương áp dụng, mức lương cơ bản & lương phụ cấp đã thiết lập trên hợp đồng và số ngày làm việc thực tế trong tháng của nhân viên đó để tính ra mức lương thực nhận của nhân viên

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ