Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xác định giá phụ phẩm (sản phẩm trong BOM cắt tấm)

Chào admin. Xin giúp đỡ tôi vấn đề dưới đây:
Trong việc lập định mức nguyên vật liệu theo bài toán cắt tấm (ví dụ 1 tấm gỗ để cắt thành nhiều sản phẩm), sử dụng bằng cách thêm trong tap phụ phẩm. Như vậy giá các sản phẩm được tạo ra này được tính như thế nào trên cơ sở giá của tấm gỗ gốc. Nếu tôi muốn tính giá trên cơ sở tỷ lệ diện tích bề mặt sản phẩm (tấm gỗ được cắt) thì cần giải quyết như thế nào?
Thanks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.