Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Xác định chi phí trong dự án

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Cho Thảo hỏi về cách áp chi phí trong dự án
Làm sao để áp dự án đó một giờ là bao nhiêu chi phí để mình tính lương hoặc tính chi phí ạ?

Nhờ ERPOnline hỗ trợ giúp Thảo ^^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Dear Thảo,
Cách quản lý chi phí dự án trong Odoo như thế này: mỗi dự án khi tạo mới sẽ gán với 1 tài khoản kế toán quản trị. Đây là công cụ giúp người dùng tập hợp các chi phí theo dự án.
Tài khoản quản trị có thể dùng ở:
- Đơn hàng mua
- Hóa đơn mua hàng (hoặc biên lai mua hàng)
- Đơn hàng bán
- Hóa đơn bán hàng (hoặc biên lai bán hàng)
- Chi phí nhân công: được tính theo giờ chấm công (timesheet) quy đổi theo đơn giá giờ công của mỗi nhân viên gán trên hồ sơ mỗi nhân viên. Đương nhiên giờ công này bạn sẽ tính dựa trên chi phí phải trả cho từng người/ 1 giờ làm việc.
Kết quả cuối cùng sẽ cho chúng ta 1 bảng tổng hợp chi phí cho 1 dự án (hoặc 1 công việc nào đó cần theo dõi) đơn giản là những con số "+" và "-" để cho ta doanh thu, chi phí, lợi nhuận tạm tính của dự án hay công việc đó. Ví dụ hình đính kèm.

Xác định chi phí trong dự án

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.