Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Vì sao có những sản phẩm tồn kho vẫn còn mà hệ thống lại báo là Chờ Khả Dụng hoặc Chờ Dịch Chuyển khác?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Vì sao có những sản phẩm tồn kho vẫn còn mà hệ thống lại báo là Chờ Khả Dụng hoặc Chờ Dịch Chuyển khác?


Bên em có 1 sản phẩm A - là sản phẩm được cung ứng bởi sản xuất, hiện đang tồn kho trong hệ thống là 60 bộ thành phẩm, 30 bộ dự báo. Sản phẩm A vừa là nguyên liệu của 1 sản phẩm combo B.

Tuy nhiên khi em tạo đơn hàng 5 sản phẩm A, khi bấm giao hàng thì thấy sản phẩm đang chờ khả dụng , và nó tự động làm lệnh sản xuất 5 sản phẩm A theo đơn hàng này.

Em muốn hỏi vì sao đơn hàng lại không trừ trong tồn kho đang có sẵn của sản phẩm A ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:

Cám ơn David, tuy nhiên khi mình chọn ở mục Tuyến Đường Sản phẩm thì chỉ thấy: Mua, Sản xuất, MTO chứ không thấy MTS như David đã hướng dẫn bên trên nhỉ?
Khi bạn không chọn MTO ở form sản phẩm, và bạn thiết lập quy tắc tồn kho tối thiểu cho sản phẩm ở từng địa điểm kho thì đó gọi là MTS.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

Cám ơn David, tuy nhiên khi mình chọn ở mục Tuyến Đường Sản phẩm thì chỉ thấy: Mua, Sản xuất, MTO chứ không thấy MTS như David đã hướng dẫn bên trên nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Hồ Phương Thảo viết:

Vì sao có những sản phẩm tồn kho vẫn còn mà hệ thống lại báo là Chờ Khả Dụng hoặc Chờ Dịch Chuyển khác?
Trong mỗi Warehouse có một trường Địa điểm kho (tên kỹ thuật là lot_stock_id). Giá trị mặc định của trường này là link đến địa điểm có tên Stock của chính nó.

Khi Stock Move (dịch chuyển kho) mong đợi hàng hoá sẽ được lấy từ Location A, trong khi đó hàng tồn kho của bạn nằm ở Location B.
1. A nằm trong địa điểm Stock nói trên (hoặc chính là Stock), B nằm ngoài Stock
——-Nếu không có một quy tắc nào để báo cho phần mềm biết hàng ở A khi hết sẽ được lấy từ B thì lúc này phần mềm sẽ không thấy còn hàng, và sẽ báo "Chờ khả dụng"
——-Nếu có một quy tắc để lấy hàng từ B chuyển sang A, lúc này phần mềm sẽ đề xuất một lệnh dịch chuyển hàng từ B sang A. Nếu Lệnh này chưa được thực hiện thì trạng thái nói trên sẽ là "Chờ dịch chuyển khác".

Hồ Phương Thảo viết:
Bên em có 1 sản phẩm A - là sản phẩm được cung ứng bởi sản xuất, hiện đang tồn kho trong hệ thống là 60 bộ thành phẩm, 30 bộ dự báo. Sản phẩm A vừa là nguyên liệu của 1 sản phẩm combo B.

Tuy nhiên khi em tạo đơn hàng 5 sản phẩm A, khi bấm giao hàng thì thấy sản phẩm đang chờ khả dụng , và nó tự động làm lệnh sản xuất 5 sản phẩm A theo đơn hàng này.

Em muốn hỏi vì sao đơn hàng lại không trừ trong tồn kho đang có sẵn của sản phẩm A ạ?
Nếu sản phẩm A được thiết lập chạy theo quy trình Make to Order (MTO) thì nó không quan tâm đến trong kho còn hàng hay không. Cứ có order là nó tìm cách đáp ứng với số lượng bằng đúng order đó, không quan tâm trong kho còn hàng hay không. Đó là nguyên tắc của MTO.
Trong trường hợp của bạn, có thể bạn cần áp dụng Make to Stock (MTS). Thường thì bán lẻ sẽ hay áp dụng MTS hơn.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.