Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Version 10: Sản phẩm xem trên giao diện form hay list (tr ee) đều không thể hiện số lượng tồn kho.

Mình nghĩ là bug: ở phiên bản Version 10 sản phẩm xem trên giao diện form hay list (tree) đều không thể hiện số lượng tồn kho.
Mặc dù mình đã điều chỉnh số lượng tồn kho cho sản phẩm, nhưng khi xem sản phẩm (ở mua hàng, bán hàng, hay tồn kho) đều có số lượng là 0.
Các bạn kiểm tra hộ nhé.

Theo dõi tồn kho sản phẩm trên ERP

Theo dõi tồn kho sản phẩm trên ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Bên em đã kiểm tra, không gặp trường hợp như bác.
Tuy nhiên, em đoán nguyên nhân của bác có thể do:

  • Bác tạo địa điểm kho mới và địa điểm này không phải là địa điểm con của Stock
  • Sau đó bác đưa hàng hoá vào các địa điểm này
Mặc định thì Odoo nó không đếm hàng hoá tồn kho ở địa điểm nằm ngoài địa điểm chính của warehouse. Trong warehouse có một trường Location Stock (tên kỹ thuật là lot_stock_id). Trường này không hiển thị trên form. Bác có thể cho nó hiển thị trên form warehouse để xác định địa điểm này là gì nếu bác đã lỡ đổi tên mặc định (Stock/Dự trữ) của nó thành một tên khác mà bác không nhớ.

Vậy bác thử xem nếu đúng như vậy, bác chỉ cần cho các địa điểm kho bác tạo ra là địa điểm con của địa điểm này thì bác sẽ nhìn thấy số liệu tồn kho trên giao diện view,form,list,kanban của sản phẩm.

Nếu không phải, chắc bác cần cho em mượn tài khoản admin của bác để em vào kiểm thử. Như em tin chắc chắn 99% là bác ở trường hợp em mô tả bên trên ^_^
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Thank Nguyễn Liên,

Đúng là do địa điểm kho của mình nằm ngoài địa điểm WH mặc định của hệ thống. Mình chuyển về thành địa điểm con thì số lượng tồn kho được hiển thị bình thường.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.