Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Về post sổ các hạch toán ngoại tệ

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

Anh chị cho e hỏi về phần post sổ của tiền ngoại tệ ở bản odoo12 vì sao phần chi ngoại tệ lại để số âm ạ. Bản này vì sao không tách phát sinh nợ/ có ngoại tệ riêng mà lấy nợ-có ( ngoại tệ)
Em xin cảm ơn anh chị

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Có thể bạn nhớ nhầm:
1. Chi ngoại tệ vẫn luôn âm. Ví dụ, Nợ. 112: 22K, Có 331: 22K thì phần ngoại tệ USD sẽ là khoảng -$1
2. Không có bản nào tách nợ có ngoại tệ cả.

Về dấu thì Odoo quy ước như sau từ nhiều năm nay:
1. Dấu của Số dư (Balance) phụ thuộc vào kết quả của Nợ - Có
2. Dấu của Giá trị nguyên tệ (Currency Amount) luôn cùng dấu với Số dư
3. Dấu của Giá trị còn lại (Due Amount) luôn cùng dấu với Số dư

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.