Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Variant price

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Hi David

Mình đang tìm mục Variant Prices để chỉnh lại các giá bán, nhưng chưa tìm thấy, chức năng này quản lý tổng thể ở mục nào vậy, nhờ David hỗ trợ.
- Hàng tổn kho mình hay quản lý theo đơn vị nhỏ.
- Đơn vị mua hàng (đơn vị mua hàng lớn hơn)

Mình muốn set để bán hàng POS theo nhiều lựa chọn các đơn vị khác nhau (nhiều đơn vị), và trên website chỉ thể hiện 1 đơn vị chỉ định, có thể là đơn vị mua hàng.

vì hiện giờ website eCommerce/POS đang thể hiện đơn vị tồn kho (đơn vị nhỏ) mà ko có mục để lựa đơn vị lớn hơn
ví dụ: nhập 1 thùng lớn kẹo thuốc (36 gói) = 3 hộp nhỏ 12 gói,
tại phần POS mình có thể linh động chọn gói hoặc hộp (12 gói) để bán cho KH, và trên website cũng vậy.

hiện giờ màn hình đang thể hiện là 1 gói chưa có phần lựa chọn qui đổi sang hộp 12 gói.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Mình đang tìm mục Variant Prices để chỉnh lại các giá bán, nhưng chưa tìm thấy, chức năng này quản lý tổng thể ở mục nào vậy, nhờ David hỗ trợ.
Vào Sales > Configuration > Settings để kích hoạt tính năng biến thể.
Và Sales > Sales > Products, bấm vào sản phẩm cần thiết lập giá biến thể. Trên form sản phẩm bạn sẽ thấy có nút "Variant Prices" để thiết lập giá bổ sung cho từng thuộc tính.
- Hàng tổn kho mình hay quản lý theo đơn vị nhỏ.
- Đơn vị mua hàng (đơn vị mua hàng lớn hơn)
Trên form sản phẩm có hai đơn vị.
Một cái là đơn vị mặc định, được hiểu là đơn vị đo lường tiêu chuẩn trên toàn hệ thống.
Cái còn lại là đơn vị mặc định khi mua. Tức là khi tạo PO cho sản phẩm này thì đơn vị này là đơn vị được chọn mặc định.
Mình muốn set để bán hàng POS theo nhiều lựa chọn các đơn vị khác nhau (nhiều đơn vị), và trên website chỉ thể hiện 1 đơn vị chỉ định, có thể là đơn vị mua hàng.
PoS chỉ hỗ trợ đơn vị tiêu chuẩn. Trên Odoo App Store hình như có module để cho phép chọn đơn vị đo lường khác ở PoS.
vì hiện giờ website eCommerce/POS đang thể hiện đơn vị tồn kho (đơn vị nhỏ) mà ko có mục để lựa đơn vị lớn hơn
ví dụ: nhập 1 thùng lớn kẹo thuốc (36 gói) = 3 hộp nhỏ 12 gói,
tại phần POS mình có thể linh động chọn gói hoặc hộp (12 gói) để bán cho KH, và trên website cũng vậy.

hiện giờ màn hình đang thể hiện là 1 gói chưa có phần lựa chọn qui đổi sang hộp 12 gói.
Website cũng vậy, đơn vị được sử dụng là đơn vị đo lường tiêu chuẩn.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.