Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Vào đâu để xem phiên bản chính xác của bản Odoo trên cloud hiện tại mà ERPOnline cung cấp?

Ảnh đại diện
Bùi Chí Thành

Tôi cần biết thông tin chính xác về phiên bản hiện tại mình đang sử dụng thì xem ở đâu ạ?
xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer
Thành Tây viết:

Tôi cần biết thông tin chính xác về phiên bản hiện tại mình đang sử dụng thì xem ở đâu ạ?
xin cảm ơn


Chào bạn,


Để biết được thông tin chính xác về phiên bản hiện tại mà bạn đang sử dụng thì bạn có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của bạn vào hệ thống erponline (Hình 1)

Bước 2: Chọn vào bảng điều khiển ERP (Hình 2)

Khi chọn vào bảng điều khiển xong bạn sẽ biết được phiên bản của bạn đang sử dụng là phiên bản nào (Hình 3).

xem phiên bản chính xác của bản Odoo trên cloud

xem phiên bản chính xác của bản Odoo trên cloud

xem phiên bản chính xác của bản Odoo trên cloud

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Ok cảm ơn bạn nhiều, tôi lại cứ xem trong hệ thống admin chứ, mãi chả thấy

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.