Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Vấn đề chênh lệch giữa giá trị tồn kho và bút toán tồn kho

Ảnh đại diện
Thành

Chào anh David,

Em có chạy thử bằng demo runbot của bên odoo cũng như hệ thống bên anh thì em thấy là khi kiểm tra tồn kho, mình không có nhập lại giá trị tồn kho hả anh ? Vậy giá trị nhập sẽ được tính như thế nào ạ ?
Ngoài ra khi tiến hành mua hàng, nếu em nhận hàng trước sau đó mới lên công nợ thì công nợ mua hàng không khớp với giá trị tồn kho, không biết bên mình đã có module sửa vấn đề này chưa ạ ?

Ngoài ra em muốn hỏi là hiện tại em muốn chạy kê khai thường xuyên, khi chạy hệ thống bắt em cấu hình tài khoản nhập kho nhưng khi nhập nó lại tạo ra 1 bút toán cùng tài khoản 1561 1561 ở trên odoo. Bên mình thì em chưa kịp chạy thử, không biết bên mình có chạy giống vậy hay khác ạ ? Và cấu hình như thế nào ạ ?

Cảm ơn anh David

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Thành
Best Answer
Khớp chứ. Có thể bạn cấu hình sai ở đâu đó. Bạn cho tình huống với số liệu cụ thể hơn để mình chẩn bệnh cho

À trường hợp của em thì là do bên mua hàng điều chỉnh lại đơn giá của đơn mua hàng và công nợ mua hàng á anh, sau khi đã nhập kho

Cảm ơn ad về các phản hồi, em sẽ báo cho bộ phận mua hàng, mong có cơ hội hợp tác

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Em có chạy thử bằng demo runbot của bên odoo cũng như hệ thống bên anh thì em thấy là khi kiểm tra tồn kho, mình không có nhập lại giá trị tồn kho hả anh ? Vậy giá trị nhập sẽ được tính như thế nào ạ ?
Giá trị sẽ được lấy tự động tuỳ theo phương pháp giá vốn của sản phẩm.
Ngoài ra khi tiến hành mua hàng, nếu em nhận hàng trước sau đó mới lên công nợ thì công nợ mua hàng không khớp với giá trị tồn kho, không biết bên mình đã có module sửa vấn đề này chưa ạ ?
Khớp chứ. Có thể bạn cấu hình sai ở đâu đó. Bạn cho tình huống với số liệu cụ thể hơn để mình chẩn bệnh cho
Ngoài ra em muốn hỏi là hiện tại em muốn chạy kê khai thường xuyên, khi chạy hệ thống bắt em cấu hình tài khoản nhập kho nhưng khi nhập nó lại tạo ra 1 bút toán cùng tài khoản 1561 1561 ở trên odoo. Bên mình thì em chưa kịp chạy thử, không biết bên mình có chạy giống vậy hay khác ạ ? Và cấu hình như thế nào ạ ?
Bạn không muốn cùng tài khoản thì có thể cấu hình như sau:

Tài khoản chi phí: 3388 (hoặc 151, nếu luôn là hoá đơn trước, hàng về sau)
Tài khoản nhập kho: 3388 (hoặc 151, nếu luôn là hoá đơn trước, hàng về sau)
Tài khoản định giá tồn kho: 156

Khi bạn nhận hàng, bút toán sẽ có dạng Nợ 156, Có 3388
Khi bạn nhận hoá đơn, bút toán sẽ là Nợ 3388, Có 331
Khi bạn thanh toán: Nợ 331, Có 111/112

Như vậy, sau khi hoàn thành nghiệp vụ trên thì số dư ở 3388 và 331 không còn nữa.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.