Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ứng dụng của phần mềm trong kế toán quản trị

Ảnh đại diện
huyen

Mình muốn tìm hiểu về giải pháp kế toán quản trị và nhân sự, erp có giải pháp nào cho việc kế toán quản trị nội bộ và nhân sự của doanh nghiệp nhỏ không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Với Odoo ERPOnline thì mức đáp ứng mặc định cho Doanh nghiệp nhỏ là khoảng 80% đến 95% nhu cầu. Đây là mức đáp ứng khá cao so với các phần mềm cùng loại trên thế giới.
Về kế toán quản trị, nó đáp ứng được đến 99% (nếu không muốn nói là 100%) nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mọi chỗ trong phần mềm (sản xuất, mua, bán, nhân sự, v.v.) phần mềm đều có thể tự hạch toán vào các tài khoản quản trị.
Về phần nhân sự, đây là phần mà mức đáp ứng thấp nhất. Với DN nhỏ dưới 100 nhân viên thì nó đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu. DN lớn hơn thì mức đáp ứng mặc định thấp hơn.

Tuy nhiên, điểm mạnh là khả năng tuỳ biến/bổ sung tính năng cực kỳ linh hoạt với chi phí thấp hơn nhiều so với các phần mềm cùng loại. Do đó, trừ khi bạn không có tiền, còn nếu bạn có chiến lược đầu tư cho IT thì nó có thể được tuỳ biến để đáp ứng 99% nhu cầu đặc thù của bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.