Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tỷ lệ chuyển đổi của cơ hội và báo cáo quản trị

Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Anh

Chào các bạn, tôi muốn quan sát tỉ lệ chuyển đổi của từng cơ hội kinh doanh và xuất báo cáo theo các dữ liệu liên quan đến hiệu suất kinh doanh trong phần CRM thì có được không? 

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn, Odoo/ERPOnline có hỗ trợ tính năng tính toán tỉ lệ chiến thắng của một cơ hội kinh doanh. 


Áp dụng thuật toán Bayes Naive, Odoo/ERPOnline dựa vào những dữ liệu đang có so sánh với dữ liệu của các tiềm năng đã Thắng/Thua trong quá khứ để có thể đưa ra tỉ lệ thắng sát nhất với thực tế. 


Để có thể kích hoạt tính năng bạn cần thực hiện các thao tác sau:

Với thiết lập này thì khi xuất hiện một tiềm năng mới, có liên quan đến các tiềm năng trong quá khứ thì hệ thống sẽ dựa vào thuật toán Bayes Naive để tính xác suất thành công của của tiềm năng mới đó dựa vào các trường đã chọn.

Để có thể xuất báo cáo theo dữ liệu liên quan quan đến số lượng tiềm năng và cơ hội bạn có thể vào các bước sau: 

Vào phân hệ CRM >> Báo cáo >> Cơ hội

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy 2 loại biểu đồ thống kê theo biểu đồ tròn và theo thời gian. Mỗi loại biểu đồ sẽ được chọn hiển thị theo từng đặc điểm/thước đo:  Doanh thu mong đợi, Doanh thu theo tỉ lệ, ...

Với mỗi loại biểu đồ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan với biểu đồ tròn và chi tiết đối với bảng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.