Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tự động thực hiện tính toán số liệu theo 1 công thức định sẵn?

Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm

Cho êm hỏi phải làm sao để phần mềm tự động tính toán và điền số lượng trừ kho theo 1 công thức định sẵn với số liệu do người dùng nhập vào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Tuấn Anh Phạm
Best Answer

Bạn hiểu nhầm ý mình rồi, mình hỏi cách tạo hành động tự động theo dạng tự động tính toán theo công thức, điều này có thể tạo trực tiếp trên hệ thống hay phải viết code can thiệp?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Hàng hoá trong kho được tự động cộng/trừ dựa theo các lô hàng nhập/xuất. Bác không có cách nào can thiệp vào quá trình này được.
Chắc bác muốn là khi xuất kho 3 sản phẩm thì kho phải trừ đi 4 hay 5 gì đó chăng :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.