Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Tự động gửi Chúc mừng Sinh nhật trong Odoo

Ảnh đại diện
Hung

Chào mọi người, cho mình hỏi có cách nào gửi mail chúc mừng sinh nhật của nhân viên & customer tự động trong Odoo không? Hay là mình phải customize lại module.
Cảm ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn xem minh họa đính kèm

Tự động gửi Chúc mừng Sinh nhật trong Odoo

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hung
Best Answer

Chào David Tran,
Mình chưa hiểu lắm về "Based on Time Condition", mong David Tran có thể giải thích thêm cho mình.
Cảm ơn.
HH

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Việc này không cần phải customize module hay develop mới một module nào cả. Với Odoo, rất nhiều trường hợp bạn có thể viết mã lập trình, tùy biến tính năng ngay trong phần mềm.

Bạn có thể tạo 2 Automated Actions, một cho employees, một cho partners. Điều kiện chạy là "Based on Time Condition", Trigger Date là trường Date of Birth (tiếc là partner không có trường này nên đối với Partner bạn phải thêm trường này trước).

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.