Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Truy cập vào địa chỉ của Openerp bị lỗi

Ảnh đại diện
david

Xin chào ACE,
Mình có dựng một server Openerp. Hôm nay mình truy cập vào địa chỉ của server cổng 8069 thì có màn hình nháy loading rồi sau đó chỉ là trang trắng giống blank page.
file log mình có báo lỗi như vầy: openerp.addons.base.res.res_users: Login failed for db:PCLASOFT login:anonymous
ACE giúp với server mình nó bị gì thế?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
4 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer
Xin chào ACE,
Mình có dựng một server Openerp. Hôm nay mình truy cập vào địa chỉ của server cổng 8069 thì có màn hình nháy loading rồi sau đó chỉ là trang trắng giống blank page.
file log mình có báo lỗi như vầy: openerp.addons.base.res.res_users: Login failed for db:PCLASOFT login:anonymous
ACE giúp với server mình nó bị gì thế?
Theo mình suy đoán, đây là lỗi tài khoản anonymous. Bạn thử login bằng tài khoản admin và kiểm tra xem đã kích hoạt tài khoản anonymous chưa?
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Khi mình truy cập vào hệ thống, nó navigate đến trang trắng, không có khung login gì cả. Chỉ cho mình cách login bằng tài khoản admin với

0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

anonymous trong OpenERP nó là một user được tạo ra khi kích hoạt chức năng public portal.
Mật khẩu mặc định là "anonymous".
Nếu tắt chức năng public portal đi thì user này cũng tự động bị xóa

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

@david,

Có khi nào bạn nhập sai mật khẩu chăng? :p

3 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Uhh, trong các anh em làm có đứa vô set lại pas của tài khoản anonymous (mật khẩu rỗng). Hì
Khi mình truy cập vào địa chỉ xxxx:8069 là nó tự chuyển đến trang trắng luôn. Không thể nhập được pas

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Vậy chỉ cần bạn thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản anonymous là xong

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình kết nối với potgres set pass của anonymous rồi. Restart lại service rồi. Nhưng vẫn không vào được.
Cho mình hỏi pass mặc định của anonymous là gì vậy bạn

-1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Anonymous đơn giản chỉ là một group, bạn có thể thiết lập một user thuộc group này. Mặc định group này không có quyền gì cả. Do đó bạn có thể xem lại cách sử dụng group này, có thể lỗi nằm ở đấy.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Mình xử lý được rồi.
Pass mặc định của anonymous là anonymous
Chỉ cần vô postgres reset lại pass của anonymous là xong.
Thanks.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.