Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trung tâm lợi nhuận

Hi David,

Mình có câu hỏi về trung tâm lợi nhuận,

Định hình quản lý kiểu cửa hàng sẽ ghi nhận doanh số và ghi nhận chi phí tương ứng tại cửa hàng(bao gồm cả hàng tồn kho và giá vốn, chi phi hoạt động). thì phần thiết lập có gán riêng 1 biến nhận dạng để có thể khi thống kê báo cáo tài chính giúp tách được giữa chi phí tại cửa hàng A B C và chi phí chung (overhead costs). Hay mình sẽ tự chú thích vào phần diễn giải của journals ?
Nếu có thể dùng tính năng có sẵn để book chi phí cho cửa hàng A B C nhưng General Ledger sẽ vẫn ghi nhận dưới 641xx chỉ khác phần bên trong là financial dimensions (StoreA, StoreB, StoreC, etc..)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ