Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trong RFQ: ẩn gửi email, in RFQ khi sản phẩm để MTO

Ảnh đại diện
nguyen dang

Chào A/C, em có vấn đề như sau :
Trong báo giá, khi ấn xác nhận bán (sản phẩm để chế độ MTO) tự động tạo SO và PO. Em muốn trong Purchase/RFQ: state sẽ nhảy qua RFQ tới state "tmp_state" để ẩn đi nút gửi email, in RFQ thì phải làm như thế nào ạ.
Draft PO> RFQ >tmp_state > Purchase Confirmed > Done
Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ