Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trong RFQ: ẩn gửi email, in RFQ khi sản phẩm để MTO

Ảnh đại diện
nguyen dang

Chào A/C, em có vấn đề như sau :
Trong báo giá, khi ấn xác nhận bán (sản phẩm để chế độ MTO) tự động tạo SO và PO. Em muốn trong Purchase/RFQ: state sẽ nhảy qua RFQ tới state "tmp_state" để ẩn đi nút gửi email, in RFQ thì phải làm như thế nào ạ.
Draft PO> RFQ >tmp_state > Purchase Confirmed > Done
Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.