Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Triển khai ERP trên sv nội bộ

Ảnh đại diện
Quang

Vì lý do bảo mật, bên mình muốn triển khai trên hệ thống sv riêng. xin hỏi với 20 user sử dụng những tính năng cơ bản thì cấu hình sv ntn có thể đảm bảo?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Với quy mô như vậy thì bạn có thể dùng 2 server cấu hình như sau:

Server 1: dùng để vận hành Odoo và cơ sở dữ liệu
- 2 core CPU (hoặc 4 core CPU nếu bạn luôn có số người dùng đồng thời khoảng 15~18 người)
- 4 GB RAM (hoặc 8G là tốt nhất nếu hệ thống của bạn bận rộn)
- 40GB SSD

Server 2: dùng để lưu trữ backup hàng ngày
- 1 core CPU
- 1 GB RAM
- 500 GB HDD

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.