Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trả lại hàng NCC

Ảnh đại diện
Lam Thanh

Trong trường hợp khi mua hàng về nhập kho và phát hiện hàng không đảm bảo chất lượng phải trả lại NCC thì thực hiện như thế nào trên Odoo?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer

Để thực hiện nghiệp vụ trả lại hàng cho NCC, bạn thao tác như sau:

  1. Tìm đến Phiếu nhập hàng của đơn hàng đó:

  • Vào phân hệ Mua hàng >> tìm đến Đơn mua cần trả lại hàng:

  •  Click vào Nhận hàng >> Chọn Phiếu nhận hàng cần thực hiện trả lại hàng:


  1. Trả lại hàng:

  • Tại cửa sổ của Phiếu nhận hàng chọn Trả hàng trên thanh menu phụ, khi đó cửa sổ chi tiết Trả lại hàng mở ra:

  • Số lượng: Ghi nhận số lượng hàng cần trả lại

  • Cập nhật số lượng trên SO/PO: Nếu bạn tích vào mục này, số lượng Đã nhận trên PO sẽ được cập nhật = Số lượng ban đầu - Số lượng hàng trả lại:

  • Địa điểm Hàng trả lại: Phần mềm sẽ mặc định để địa điểm của NCC.

  • Sau khi ấn vào nút Trả hàng, phần mềm sẽ tự động sinh ra một phiếu xuất kho số lượng hàng trả lại để bạn xác nhận:


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.