Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tồn kho toàn bộ sản phẩm hiển thị là 0 sau khi đổi tên kho

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Khoảng 2 3 ngày trước, Thảo đổi tên kho thì xuất hiện tình trạng sản phẩm hiển thị bên ngoài số lượng là 0, nhưng thực tế thì số lượng là 100. Phải vào trong chi tiết sản phẩm, bấm cập nhật tồn kho mới thấy số 100 đó.

Làm cách nào để mình fix được lỗi này mọi người nhỉ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.