Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi muốn thiết lập số lượng hàng tối thiểu trong kho để có kế hoạch mua hàng trước

Ảnh đại diện
Quân Trần

Admin cho tôi hỏi, tôi muốn thiết lập số lượng hàng tối thiểu trong kho để có kế hoạch mua hàng trước thì trong Odoo có hỗ trợ tính năng này không? Ví dụ, tôi muốn giữ trong kho ít nhất 10 lít Dầu ăn. Nếu ít hơn thì phải có kế hoạch mua thêm. Admin trả lời giúp tôi nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn. Trong phần mềm Odoo có chức năng quản lý số lượng hàng tối thiểu trong kho. Nghĩa là khi sản phẩm hoặc nguyên vật liệu trong kho có số lượng thấp hơn giá trị tối thiểu này, phần mềm sẽ hỗ trợ tính năng tự động phát sinh một yêu cầu cung cấp hàng để thực hiện quy trình tái cung ứng cho sản phẩm đó, nó có thể là mua hàng hoặc vận chuyển hàng nội bộ từ các kho khác trong hệ thống.

Đối với trường hợp của công ty bạn đang cung cấp sản phẩm “Dầu ăn” cho các nhà hàng và giả sử công ty chỉ có một kho hàng chính và muốn thiết lập khi trong kho còn 10 can thì sẽ đi mua thêm.

Lúc đó, chúng ta có thể thiết lập tồn kho tối thiểu, tối đa như sau:

1, Vào phân hệ Kho vận > Dữ liệu cơ sở > Sản phẩm > Tạo:

 • Tại tab “Thông tin Tổng quát”: Chúng ta thiết lập thông tin cơ bản cho sản phẩm Dầu ăn với:

  • Kiểu sản phẩm: Có thể lưu kho

  • Các loại đơn vị tính khi bán/lưu kho và đơn vị tính khi mua.

 • Tại tab “Mua hàng”: Chọn nhà cung cấp Dầu ăn với mục đích: khi trong kho có số lượng dự báo đạt 10 can thì sẽ tạo một đơn yêu cầu cung cấp hàng với nhà cung cấp này.

 • Tại tab “Kho vận”: Chọn các tuyến cung ứng, bạn có thể tìm hiểu về các tuyến cung ứng ở link sau nhé:

  • Mua: Tại trường hợp công ty bạn chỉ chọn Tuyến cung ứng "Mua" vì công ty chỉ có 1 kho và khi số lượng hàng dự kiến trong kho đạt giá trị tối thiểu thì sẽ đi mua.


2, Thiết lập số lượng tối đa tối thiểu cho sản phẩm “Dầu ăn”:

 • Tại màn hình Tạo sản phẩm mới > Quy tắc tái cung ứng:

  • Sản phẩm: Tên sản phẩm bạn đang có nhu cầu thiết lập quy tắc.

  • Số lượng tối thiểu: 10 can: Là số lượng hàng tối thiểu mà sản phẩm có trong kho. Nếu lượng hàng trong kho có dự báo nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu được thiết lập ở đây thì phần mềm sẽ tự động sinh ra một yêu cầu mua hàng từ NCC để đáp ứng nhu cầu của bạn và số lượng tồn kho tối đa được thiết lập.

  • Số lượng tối đa: Số lượng tối đa cho phép tồn kho.

  • Bội số làm tròn: Là số lượng thấp nhất của sản phẩm trong một lần đặt hàng và phải thỏa mãn giá trị tối đa. Nếu Bội số làm tròn = 0, thì phần mềm sẽ sinh ra đơn cung ứng bằng đúng với số lượng mà nó tính ra.

  • Kho hàng: Kho hàng của sản phẩm

  • Địa điểm: Địa điểm lưu trữ sản phẩm.

  • Công ty: mặc định là công ty bạn.

  • Thời gian cần: Ở đây sẽ có 2 lựa chọn để ấn định ngày trên đơn hàng: Số ngày để nhận được hàng hoặc số ngày để mua hàng.

 • Trên dòng menu chúng ta sẽ lưu ý đến:

  • (1) Số lượng hàng trong kho: Lượng hàng thực tế trong kho.

  • (2) Số lượng hàng dự báo: bằng số lượng hàng trong kho + số lượng hàng trên các phiếu nhận (không ở dạng dự thảo và hủy)- số lượng hàng đã phiếu giao (không ở dạng dự thảo và hủy). Đây cũng là cơ sở tính toán và thiết lập số lượng tối đa, tối thiểu.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.