Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi muốn phân chia mỗi giai đoạn của tiềm năng cho một cá nhân hay bộ phận phụ trách

Tôi muốn phân chia mỗi giai đoạn của tiềm năng cho một cá nhân hay bộ phận phụ trách, phần mềm của mình có hỗ trợ việc này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
1
Best Answer

Hướng dẫn rất chi tiết, cảm ơn bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer

Cảm ơn bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Chào bạn, đối với từng giai đoạn của tiềm năng thì Odoo/ERPOnline cho phép thiết lập đội bán hàng phụ trách cho từng giai đoạn đó. Khi thiết lập tính năng này thì chỉ có đội phụ trách mới có thể nhìn thấy được giai đoạn được phân công, các đội khác thì không thể thấy được. Để thiết lập được điều này thì bạn thực hiện thao tác như sau:

Tại thời điểm tạo tiềm năng thì bạn đã có thể thiết lập cho người phụ trách ban đầu về đội/nhân viên bán hàng.

Khi tiềm năng đổi thành cơ hội thì bạn cũng có thể tiếp tục phân công người phụ trách tiềm năng đó. Đối với tài khoản trưởng đội sales thì chỉ có thể phân công cho các thành viên trong đội của mình, với tài khoản quản trị thì có thể phân công cho tất cả mọi người trong đội bán hàng.

Đối với mỗi giai đoạn của cơ hội cần có sự đánh giá và sắp xếp của đội ngũ riêng thì phần mềm cho phép thiết lập đội chịu trách nhiệm với từng giai đoạn đó. Mỗi giai đoạn của tiềm năng này chỉ có đội nào được phân công mới có thể nhìn thấy được. 

Sau khi đã chuyển thành cơ hội, tại đây có thể báo giá sản phẩm mà khách hàng quan tâm. Việc báo giá có thể do chính người được phân công thực hiện hoặc tiếp tục phân công cho người khác. Với trường hợp phân công cho người khác thiết lập báo giá thì bạn thao tác như sau:

Đầu tiên cần thêm vào phần theo dõi người chịu trách nhiệm báo giá. Sau đó chọn vào phần “Ấn định hoạt động”.

Lúc này bạn thiết lập kiểu hoạt động, ngày đến hạn và người chịu trách nhiệm về việc báo giá này.


Sau khi ấn Lưu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo hoạt động như sau:


1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
-

Cảm ơn bạn.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.