Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tôi muốn hỏi xuất trường thành phố trong erp ra file excel ntn?

Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hà

tôi muốn xuất trường thành phố trong erp ra file excel như thế nào ạ ? mình có xuất ra nhưng nó k ra dc.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Khi xuất, bạn để chế độ Xuất toàn bộ dữ liệu, thay vì xuất mà tương thích với nhập (import) thì nó chỉ ra ID.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.