Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tôi muốn hỏi xuất trường thành phố trong erp ra file excel ntn?

Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hà

tôi muốn xuất trường thành phố trong erp ra file excel như thế nào ạ ? mình có xuất ra nhưng nó k ra dc.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Khi xuất, bạn để chế độ Xuất toàn bộ dữ liệu, thay vì xuất mà tương thích với nhập (import) thì nó chỉ ra ID.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ