Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi muốn hỏi về cách sử dụng phần mềm tuyển dụng bên mình

Ảnh đại diện
Phung Minh Ngoc

sau khi đã cài đặt bản dùng thử, thì các bước tiến hành như thế nào? Bắt đầu từ việc lên kế hoạch tuyển dụng đến khâu cuối cùng là lọc ra được ứng viên được chọn. Vui lòng trả lời gấp! Cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ