Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi có thể thanh toán tiền khi mua dịch vụ SaaS bằng phương thức nào

Ảnh đại diện
Nguyễn Tuấn Anh

Admin cho tôi hỏi, tôi muốn mua dịch vụ SaaS thì khi thanh toán tôi có thể sử dụng phương thức nào nhỉ? 

Cảm ơn admin nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.