Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tính lương nhân viên theo doanh thu bán hàng

Mình cần tính ra lương cho nhân viên theo phần trăm doanh thu bán hàng của nhân viên đó hay là nhân viên khác thì mình cần làm j z? Mình thấy trong phần tính quy tắc lương có mã python. Nhưng ko biết cấu trúc cơ sở dữ liệu như thế nào thì làm sao mà biết để khai báo z bạn. Mình chỉ thấy nó có hiển thị một số thông tin để khai báo trong python nhưng khá ít :p

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Chỗ này thì người dùng cuối như bạn sẽ khó mà đi tiếp được. Chỗ này cần phải viết code python bằng một module mới để lấy ra doanh số của nhân viên trong kỳ tính lương này. Đòi hỏi có sự tham gia của một lập trình viên có kinh nghiệm với Odoo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ