Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tính lương ngày nghỉ trên phần mềm

Ảnh đại diện
Thinh Phu

Làm thế nào để thiết lập những ngày nghỉ lễ (tết dương, tết âm, quốc khánh,....) cho toàn bộ nhân viên và khi tính toán lương những ngày nghỉ này vẫn được tính lương theo quy định?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Để thiết lập những ngày nghỉ cho toàn bộ công ty, bạn thao tác như sau: Truy cập ứng dụng Thiết lập -> Kỹ thuật (kích hoạt chế độ phát triển) -> Lịch làm việc -> Nghỉ toàn cục. Tại đây bạn ấn nút Thêm một dòng để thiết lập từng thời gian nghỉ lễ trong năm để áp dụng nghỉ cho toàn bộ nhân viên trong công ty.Ví dụ: Thiết lập ngày nghỉ 30/04 cho lịch Nghỉ toàn cục. Khi lập phiếu lương Tháng 4 cho nhân viên này, bạn sẽ thấy 01 ngày Nghỉ toàn cục được hiện ra trong phiếu lương và mức lương nhân viên này nhận được tương ứng với đủ ngày công trong tháng.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.