Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tính lương

Ảnh đại diện
Bùi Thanh Tú

Phần mềm có hỗ trợ việc cộng thêm các khoản thu nhập hoặc giảm trừ (VD: thưởng, phạt,....) theo cơ chế của Công ty ngoài việc tính lương tự động không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn, 

Ngoài những quy tắc lương đã thiết lập trong Cấu trúc lương, bạn có thể nhập ngoài những khoản thu nhập/giảm trừ từ lương một cách thủ công theo mong muốn. Lấy ví dụ bạn muốn trừ từ lương của nhân viên một khoản là 50.000 tiền phạt vi phạm nội quy

Đầu tiên bạn cần thiết lập quy tắc lương cho những khoản thu nhập/giảm trừ từ lương đó. Cụ thể ở đây là khoản Phạt vi phạm. Bạn vào Cấu hình -> Quy tắc lương để tạo mới quy tắc lương cho khoản phạt nàyTại đây, bạn đặt tên cho Quy tắc lương này, với mã là PHAT, điều kiện áp dụng với mã Python là result = inputs.PHAT and inputs.PHAT.amount != 0.0 (nhập dữ liệu đầu vào với mã là PHAT và số tiền của dữ liệu # 0) kết quả tính toán với mã Python là result = inputs.PHAT.amount * -1Khi đã tạo xong quy tắc lương và gán với cấu trúc lương tương ứng, bạn thực hiện thao tác: Tạo Phiếu lương cho nhân viên >> Trong tab “ Ngày đã làm việc & đóng góp & đầu vào “ >> Cuộn chuột xuống cuối trang, tới mục “ Dữ liệu nhập ngoài khác “ >> Nhập dữ liệu với mã PHAT, số tiền 50.000

Sau đó, bạn ấn nút Tính toán phiếu lương, khoản phạt này sẽ tự động được trừ vào phiếu lương của nhân viên

Bạn có thể thiết lập tương tự với những khoản thưởng/phạt hoặc thu nhập/giảm trừ khác theo quy chế của Công ty.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.