Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tìm kiếm nhanh khách hàng bằng số điện thoại, mã khách hàng

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Làm sao tìm kiếm nhanh khách hàng bằng số điện thoại, mã khách hàng, sản phẩm khách mua ở Pos và đơn hàng nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Để tìm kiếm nhanh theo số điện thoại, bạn vào Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Views rồi tìm đến giao diện (view) có tên res.partner.select và mở nó ra và bấm nút Sửa để sửa kiến trúc như sau:
Tìm đến đoạn

          
          
          [/code]
Và chèn vào sau đó đoạn mã sau[code type="xml"]          
          
          [/code]
Lưu lại và bấm tổ hợp phím Ctrl+F5 (hoặc Command+R với máy MAC) để nạp lại trang. Lúc này, quay về danh sách khách hàng và gõ ký tự nào đó vào ô tìm kiếm, ta sẽ thấy có thêm tuỳ chọn tìm theo số đt và số di động.
Để tìm nhanh theo mã khách hàng, cần phải [url=https://www.erponline.vn/vi/discussions/tags/th%C3%AAm-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng]thêm trường mã khách hàng[/url] trước rồi làm tương tự như trên.
Nhớ [url=https://www.erponline.vn/vi/support/documentation/84-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-t%C3%B9y-bi%E1%BA%BFn/175-t%C3%B9y-bi%E1%BA%BFn-views-v%E1%BB%9Bi-non-updatable]Thiết lập Model Data của Giao diện là Không thể cập nhật được[/url] đối với các Giao diện đã bị sửa đế tránh bị quay về trạng thái ban đầu mỗi khi ERPOnline cập nhật.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

Cám ơn anh, em đã làm được rồi.

Ở phần đơn hàng, nếu em muốn tìm kiếm nhanh "sản phẩm" đã được bán trong toàn đơn hàng đó thì phải làm cách nào ạ?

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Tìm đơn hàng trong danh sách đơn hàng theo sản phẩm hay tìm sản phẩm trong đơn hàng?

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Tìm sản phẩm trong những đơn hàng đã được bán đó anh.
Ví dụ em muốn tìm sản phẩm A.
Thì kết quả tìm kiếm là
đơn hàng x
đơn hàng y
đơn hàng z
mỗi đơn hàng đều có ít nhất 1 sản phẩm A

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.