Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tìm hiểu erp odoo và đang muốn áp dụng vào công ty

Ảnh đại diện
Dũng

Chào admin.
Tôi đang nghiên cứu để sử dụng chương trình này. Nên mong muốn nhận được sự tư vấn về giải pháp trước khi mua:
Nhu cầu: Tôi muốn áp dụng erponline cho hoạt động kinh doanh các thiết bị công nghệ. Tôi đã xem qua phần mềm demo và thấy rất vừa ý. Phần tôi đang phân vân là phần kế toán.Bên chúng tôi đang dùng Fast, các bạn kế toán đang quen với Fast. Tôi có 2 câu hỏi như sau:
Câu hỏi 1: Phần kế toán tôi muốn giống Fast để các bạn kế toán dễ tiếp cận và dễ dùng hơn.
Câu hỏi 2: Các chứng từ từ Fast thì có thể chuyển lên erponline khi tôi quyết định chuyển sang ERPOnline
Rất mong nhận được chia sẻ từ admin.
Trân trọng,

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Câu hỏi 1: Phần kế toán tôi muốn giống Fast để các bạn kế toán dễ tiếp cận và dễ dùng hơn.
Có rất nhiều sự khác biệt giữa FAST (hay các phần mềm kế toán riêng lẻ khác) so với phân hệ kế toán ở đây.
Ví dụ, công việc hàng ngày của các bạn kế toán khi sử dụng các phần mềm kế toán chủ yếu xoay quan việc định khoản nợ/có thì nay đã không còn nữa.
Ví dụ,
  1. để ghi nhận doanh thu và công nợ, các bạn kế toán sẽ cần phải căn cứ trên hoá đơn để hạch toán Nợ 131/Có 511 thì này việc này không còn nữa. Khi Validate / Xác nhận một hoá đơn, phần mềm đã tự hạch toán bút toán nói trên rồi.
  2. để hạch toán khoản thanh toán từ khách hàng, kế toán sẽ cần phải hạch toán N.111,112/C.131 thì nay cũng do Odoo tự động hạch toán khi một khoản thanh toán được ghi nhận.
  3. để hạch toán hàng nhập kho, kế toán phải lấy số liệu từ bộ phận quản lý kho để hạch toán nhập kho (vd: N.156,152 / C. 151/3388) thì này việc này không còn nữa. Bên giao nhận xác lập phiếu nhập kho ở phần kho thì phần mềm tự hạch toán như trên vào phần kế toán
  4. Hàng nghìn bút toán khấu hao tài sản cố định cũng có thể được thực thi bằng phần mềm một cách định kỳ. Không ai còn phải làm việc này nữa
Nói chung, sẽ có rất nhiều khác biệt mà các bạn kế toán sẽ phải làm quen nếu doanh nghiệp của bạn quyết định triển khai ERP.

Câu hỏi 2: Các chứng từ từ Fast thì có thể chuyển lên erponline khi tôi quyết định chuyển sang ERPOnline
Nếu bạn đang dùng FAST quản lý kế toán nội bộ thì bạn có thể bỏ luôn. Nếu bạn đang dùng FAST để lập báo cáo thuế hay các báo cáo tài chính gửi ra ngoài thì vẫn nên duy trì FAST.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.