Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tích hợp với các hệ thống khác qua API

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Hi team,

Cho Thảo hỏi về việc ERPOnline tích hợp với các hệ thống khác qua API thì sẽ thực hiện như thế nào hay là tùy hệ thống mà có chi phí khác nhau?

Không biết có bạn có kinh nghiệm không nhỉ ^^

Cám ơn mọi người :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer
Coffee One viết:

David, nếu tích hợp Google Docs thì sao nhỉ? Hiện, bên mình soạn thảo văn bản cộng tác bằng Google Docs. Nhưng cái cụm module tính năng tích hợp Google cuả Odoo có vẻ không quan tâm đến phân quyền ở Google Docs. Odoo chỉ làm việc được với public document.
Vụ này thì… khoai đấy ^_^
Nếu để làm nó thì công việc chính sẽ là map/ánh xạ các quyền của Odoo với quyền ở Google. Ý tưởng sơ bộ thì Odoo cần phải tích hợp qua tài khoản admin của Google rồi load toàn bộ users và quyền từ Google về. Rồi bắt đầu công việc ánh xạ chúng với nhau. Nghe qua đã thấy phức tạp và đỏi hỏi user cũng phải thuộc hàng chuyên gia về cả 2 hệ thống. End user chắc khóc thét luôn.
Nên bạn cứ stay simple với mô hình hiện tại thì hơn ^_^
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

David, nếu tích hợp Google Docs thì sao nhỉ? Hiện, bên mình soạn thảo văn bản cộng tác bằng Google Docs. Nhưng cái cụm module tính năng tích hợp Google cuả Odoo có vẻ không quan tâm đến phân quyền ở Google Docs. Odoo chỉ làm việc được với public document.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Nếu có thể lập trình ở hệ thống ngoại vi, hãy lập trình để hệ thống đó gửi dữ liệu về Odoo thì hay hơn. Bởi, đặc tính là nền tảng quản lý của Odoo đã định vị nó ở vị trí trung tâm rồi.
Ngoài ra, Odoo cũng có một API cực tốt để hệ thống khác gửi dữ liệu về. Ví dụ, để đồng bộ dữ liệu đối tác từ hệ thống khác về Odoo, phía hệ thống khác chỉ cần một đoạn mã đơn giản kiểu như sau:

$id = $models->execute_kw($db, $uid, $password,
    'res.partner', 'create',
    array(array('name'=>"Tên Đối tác", 'email' => "tentoitac@tencongty.com")));

Trừ những trường hợp không lập trình được ở hệ thống ngoại vi, hay vì lý do nào đó mà điều này là không thể thì mới lập trình phía Odoo để lấy dữ liệu từ hệ thống kia. Đương nhiên, hệ thống đó cũng phải có API hay có một cách thức kết nối nào đó để lấy dữ liệu.

Ví dụ, với máy chấm công, bạn có thể lập trình phía Odoo vì bạn chả hiểu cách thức lập trình ở cái máy này nhưng bạn biết có thể kết nối với nó qua giao thức UDP.
Hay tích hợp tổng đài điện thoại VoIP vì thứ này cũng có API. Nhưng nếu bạn định tích hợp với cái điện thoại bàn của bạn thì chắc bất khả thi, vì thứ này chả lập trình được, cũng không cho thứ khác kết nối vào nó.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.