Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tích hợp odoo calendar với google calendar

Ảnh đại diện
Trần Văn Phú

Em chào anh, chị. Em đang muốn thử tích hợp odoo calendar với google calendar, thì trình tự thực hiện như thế nào ạ? Em cảm ơn ạ!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ