Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tích hợp máy chấm công

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi admin,
Hiện tại phiên bản 10.0 đã có tích hợp thời gian thực với máy chấm công chưa? Nếu có thì tương thích với loại máy nào
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Bác có thể cài module Attendance Device.
Bên em đang sử dụng nó với máy ZKTeco B3-C, theo hướng dẫn ở phần mô tả của module này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.