Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tích hợp máy chấm công

Ảnh đại diện
Trần Trọng Tin

Hi admin,
Hiện tại phiên bản 10.0 đã có tích hợp thời gian thực với máy chấm công chưa? Nếu có thì tương thích với loại máy nào
Xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Bài trả lời tốt nhất

Bác có thể cài module Attendance Device.
Bên em đang sử dụng nó với máy ZKTeco B3-C, theo hướng dẫn ở phần mô tả của module này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ