Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thuế giá trị gia tăng

Ảnh đại diện
Sunny-chan

Công ty tôi bán cùng một sản phẩm cho nhiều đối tượng khác nhau, thuế suất thuế gtgt thông thường là 10% nhưng có 1 số khách hàng ở khu chế xuất lại là 0%, hệ thống có cách nào để nhận diện tự động việc này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn,

Hệ thống có tính năng vị thế tài khóa hỗ trợ tự động trường hợp như mô tả của bạn.

Nếu bạn đang có quyền Kế toán/ Quản lý, việc cấu hình và sử dụng vị thế tài khóa để ánh xạ thuế được thực hiện như sau:

1. Truy cập Kế toán >> Cấu hình >> Vị thế tài khóa: 

1.1 Điền thông tin Tên vị thế tài khóa

1.2 Chi tiết tại tab Ánh xạ thuế: Chọn như hình để đáp ứng trường hợp của bạn


2. Cập nhật vị thế tài khóa để hệ thống giúp bạn nhận diện tự động khi bán cho khách hàng nào thì sử dụng ánh xạ thuế từ 10% về 0% (tức là cùng sản phẩm A khi bán cho khách hàng thông thường, thuế GTGT là 10% nhưng bán cho khách hàng áp dụng ánh xạ thuế đã cài đặt thì thuế GTGT còn 0%) như sau: 

2.1 Mở chi tiết liên hệ >> Tại tab Bán & mua: Lựa chọn vị thế tài khóa tương ứng


2.2 Khi đó, thực hiện tạo đơn hàng bán/ hóa đơn bán hàng cho Khách hàng 2 này (ở khu chế xuất) hệ thống sẽ nhận diện và tự động chuyển đổi thuế suất thuế GTGT thông thường là 10% sang thuế suất thuế GTGT tương ứng áp dụng cho khách hàng này là 0%


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.