Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thông tin ứng viên

Ảnh đại diện
Quân Trần

Xin chào,

Tôi đã nhập thông tin ứng viên ứng tuyển lên trên hệ thống. Nếu họ trúng tuyển, thì tôi có phải nhập lại thông tin của ứng viên vào hồ sơ nhân viên không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào bạn,

Trong giao diện hồ sơ ứng viên có nút Tạo nhân viên ngay trên mục Tên ứng viên.


Khi xác nhận bước này thì hệ thống sẽ chuyển toàn bộ thông tin đã nhập của ứng viên sang thành thông tin của nhân viên mà không cần phải nhập lại một cách thủ công


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.