Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thông lỗi giới hạn bảo mật ở trang web

Cho em hỏi em vào web báo lỗi 500 giới hạn về bảo mật. Em không tác động vào nền tảng web. Anh cho em hỏi giờ lỗi này fix ra sao?

Thông báo lỗi giới hạn bảo mật ở trang web

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Mình vào địa chỉ web của bạn thì không thấy lỗi gì.
Nhìn thông báo lỗi bạn chụp thì có vẻ như bạn định show user ra web trong khi đó người truy cập không có quyền đọc bản ghi user. Mình không chắc lắm vì hình chụp không chụp hết thông báo lỗi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.