Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thống kê chi phí lương

Ảnh đại diện
Trần Hoàng Nam

Hi Anh Leo,
Anh cho em hỏi là sau khi em tạo phiếu lương và confirm cho toàn bộ nhân viên thì có cách nào để em xem được tổng chi phí lương không anh.
2 Trường hợp ở đây là e check vào báo có và không báo có.
Không biết em có thể xem được tổng chi phí theo những tiêu chí như thế này được không anh.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi bạn Nam,

Để thống kê được chi phí lương bạn cần tích hợp Tính lương với Kế toán để hệ thống có thể tạo bút toán khi bạn xác nhận một Phiếu lương. Việc tích hợp này như thế nào thì bạn tham khảo link support bên dưới nhé.

Thanh toán lương và các khoản trích theo lương

Đối soát Lương


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Hoàng Nam
Best Answer

Hi Anh Leo,
Em thử theo cách 1 của anh thì trong tài khoản 334 của em lại là 0 mặc dù em đã xác nhận phiếu lương nhưng không biết em có phải cấu hình thêm bước nào để tiền từ phiếu lương được chuyển vào tài khoản 334 không anh?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bạn Nam,

Bạn có thể sử dụng hệ thống tài khoản kế toán bao gồm Tài khoản kế toán tài chính (tài khoản 334 - phải trả công nhân viên) và Tài khoản kế toán quản trị (tài khoản này do doanh nghiệp tự tạo) để theo dõi chi phí lương nhân viên. Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách theo dõi chi phí lương trên hệ thống kế toán tài chính, cụ thể:

  1. Truy cập vào menu Báo cáo > Kế toán > Phân tích bút toán và tìm kiếm nâng cao theo tiêu chí Tài khoản với giá trị tìm kiếm là 334. Khi đó bạn sẽ có số bên Nợ (chi phí lương), bên Có (các khoản trừ vào lương như BHXH, BHYT,…) và số Dư (bằng Nợ - Có) của tài khoản 334. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm theo khoảng thời gian để theo dõi chi phí lương trong một tháng, một quý hoặc cả năm.
  2. In sổ cái tài khoản 334 bằng cách truy cập vào menu Kế toán > Cấu hình > Tài khoản > Tài khoản và tìm đến tài khoản 334. Trên form thông tin tài khoản, nhấp chuột vào nút In và chọn In sổ cái. Trong quá trình In bạn có thể chọn năm tài chính, khoảng thời gian hoặc cả năm,… Từ sổ cái của một tài khoản bạn có thể theo dõi được toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên nó.

Đối với trường Báo có trên form Phiếu lương dùng để chỉ ra rằng Phiếu lương là một Phiếu lương hoàn tiền của một Phiếu lương khác. Có nghĩa là khi một Phiếu lương đã được Xác nhận, bạn không thể chỉnh sửa cũng như xóa nó. Trong trường hợp bạn thao tác nhầm hoặc bạn thực sự muốn Hoàn tiền từ một Phiếu lương thì ngay trên form Phiếu lương đó bạn phải nhấp chuột vào nút Hoàn tiền. Khi đó, hệ thống sẽ tạo ra một Phiếu lương khác và đánh dấu vào trường Báo có (Credit Note) đồng thời nó sẽ thực hiện một bút toán ngược để hủy đi số tiền mà bạn đã trả cho nhân viên. Tất nhiên bạn cũng có thể tạo thủ công một Phiếu lương và đánh dấu vào trường Credit Note này. Đấy là ý nghĩa và cách hành xử của trường Credit Note.

Thân ái!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.