Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập và quản lý hợp đồng mua bán ở đâu?

Các bạn chỉ giúp tôi chỗ để thiết lập và quản lý các hợp đồng mua hàng nhé, tôi tìm mãi mà không thấy, xin cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer
 1. Để kích hoạt tính năng Hợp đồng mua hàng bạn làm như sau:

 • Vào phân hệ Mua hàng > Cấu hình > Thiết lập > Tích chọn Hợp đồng mua hàng:

 1. Để tạo mới một Hợp đồng mua hàng bạn thao tác như sau:

 • Vào phân hệ Mua hàng > Đơn hàng > Yêu cầu mua hàng:

 • Vào phân hệ Mua hàng > Đơn hàng > Yêu cầu mua hàng:

 • Ấn Tạo để tạo mới một Hợp đồng mua hàng:

  • Đại diện mua hàng: Tên người đại diện mua hàng: Nhân viên mua hàng

  • Kiểu yêu cầu: Phần mềm cung cấp 2 loại:

   • Đơn mua Tổng quát: Chọn trong trường hợp: Bên bạn ký hợp đồng mua hàng với một số lượng tổng, sau đó đặt đơn từng lần/ giao hàng từng lần cho số lượng tổng đó.

   • Mời thầu: Chọn trong trường hợp bên bạn mua hàng theo kiểu đấu thầu để chọn ra NCC có giá tốt nhất.

   • Khi chọn 1 trong 2 kiểu hợp đồng thì những trường chi tiết của hợp đồng sẽ được gắn tương ứng như sau:

  • Nhà cung cấp: Tên Nhà cung cấp, đối tác trong hợp đồng mua hàng/ mời thầu

  • Tiền: Loại tiền.

  • Hạn chót đặt hàng: Ngày hết hiệu lực hợp đồng/ Ngày cuối cùng nhận hồ sơ chào thầu của các bên cung cấp.

  • Ngày mời thầu/ Ngày đặt hàng: Ngày bắt đầu nhận hồ sơ mời thầu/ Ngày đặt hàng.

  • Ngày giao hàng: Ngày giao hàng cuối cùng cho hợp đồng (Nếu không xác định được thì để trống)

  • Ngày theo kế hoạch: Ngày mong đợi giao hàng theo từng PO và sẽ được tự động sinh ra theo ngày giao hàng khi xác nhận PO.

  • Tài liệu nguồn: Mã số hợp đồng.

  • Kiểu hoạt động: Phần mềm tự động gợi ý là kiểu nhận hàng.

  • Công ty: Phần mềm tự động gợi ý là công ty của bạn.

  • Tab Sản phẩm:

   • Sản phẩm, Số lượng, Đơn vị, Đơn giá: Điền theo hợp đồng

   • Số lượng Đặt hàng: Khi Xác nhận 1 PO gắn theo hợp đồng này thì số lượng trên PO sẽ được tự động cập nhật vào cột này.

  • Sau đó ấn Xác nhận > Lưu lại.

 1. Tạo một đơn mua hàng từ Hợp đồng:

 • Tại giao diện của Hợp đồng mua hàng > Chọn Báo giá mới hoặc RFQ/ Đơn mua > Tạo:

 • Tạo một Đơn mua mới:

 • Các thông tin về NCC, Yêu cầu mua hàng, Tài liệu Nguồn, Tiền tệ: Phần mềm sẽ tự động lấy theo dữ liệu được thiết lập trên Hợp đồng.

 • Tab Sản phẩm:

  • Sản phẩm: Phần mềm tự động gợi ý theo thông tin hợp đồng.

  • Số lượng: Điền số  lượng cho lần mua hàng này.

  • Đơn giá: Theo thông tin được cấu hình trên hợp đồng

 • Tab Thông tin khác:

 • Ngày nhận: Ngày mong muốn nhận hàng

 • Điều khoản thanh toán: chọn điều khoản thanh toán của đơn hàng này.

 1. Quản lý tình trạng Hợp đồng:

 • Tại giao diện chung ban đầu của Yêu cầu mua hàng, bạn có thể xem được tình trạng của các Hợp đồng hoặc nhóm theo loại hợp đồng để xem báo cáo:


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.