Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập tuyến đường cho nhóm sản phẩm để tự động tạo Order mua hàng.

Mình đang ứng dụng “bán hàng” vào hoạt động của doanh nghiệp. Nhu cầu đặt ra là mình muốn khi lập báo giá và đơn hàng cho khách hàng. Hàng hóa nào có sẵn trong kho thì cho phép xuất kho, hàng hóa nào không có sẵn thì phần mềm tự động tạo một Order trong phân hệ “mua hàng”, mục đích là để cho nhân viên không phải tạo Order một cách thủ công.
Mình có tìm hiểu thì đó là phần thiết lập tuyến đường cho sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, nhưng không biết thao tác ntn, nhờ các bác tư vấn ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Đúng như anh nói, để hệ thống có thể tự động tạo yêu cầu mua sắm thì sẽ cần thiết lập về tuyến đường. Anh có thể tham khảo các tài liệu bên dưới về Tuyến đường cũng như quản lý chuỗi Cung ứng. Khi nào thì cần mua, khi nào thì cần sản xuất, quy tắc tự động hóa như thế nào?

P/S: Tuy nhiên, với yêu cầu cụ thể như trên của anh, anh có thể sử dụng 2 tuyến đường mặc định có tên Make To OrderBuy. Hai tuyến đường này, kết hợp với Loại sản phẩm là Có thể tiêu thụ là đủ để hệ thống tự động tạo Yêu cầu chào giá nếu sản phẩm không đủ để bán. Tất nhiên, để hệ thống có thể tạo Yêu cầu chào giá thì trong form Sản phẩm anh cần thiết lập Nhà cung cấp cho từng sản phẩm.

Thân ái!

Hiểu đúng về các Quy tắc Tái cung ứng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi anh Ngân,

Trong một số trường hợp mà anh không muốn bán khi trong kho không đủ hàng, anh sẽ cần thiết lập sản phẩm thành kiểu Stockable (Có thể lưu trữ). Với kiểu này thì phần mềm sẽ không cho phép nhân viên sales xác nhận một đơn hàng bán (sales order) khi trong kho không đủ số lượng như yêu cầu của quotation.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.