Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập tài khoản kế toán có tài khoản con!

Ảnh đại diện
Lê Nhật

Hi Team,
Vui lòng hỗ trợ giúp vấn đề sau
Trong hệ thống tài khoản kế toán trên Odoo có chia ra cấp tiểu mục theo mục đích xem chi phí tổng và chi tiết như sau không ?
TK 6413 Commission nhân viên 70tr
+64131 Commission khối bán lẻ 25tr
+64132 Commission Khối bán sĩ 23tr
+64133 Commission Marketing 20tr
+64134 Commission Khối Offi 7tr
Trong báo cáo P&L xem được kiểu như vậy ? thanks team

Thiết lập tài khoản kế toán có tài khoản con

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Lê Nhật
Bài trả lời tốt nhất

thanks e

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Bài trả lời tốt nhất

Dear anh,

Phiên bản Odoo 11 đã bỏ tính năng phân cấp tài khoản cha trong hệ thống tài khoản.
Khi mở chi tiết tài khoản con thì dữ liệu lên báo cáo nó sẽ lấy phát sinh chi tiết theo đầu tài khoản đó và không có tính năng tài khoản tổng như anh mong muốn.
Nếu cần tính năng này khi in lên báo cáo, anh vui lòng gửi yêu cầu tùy biến tới địa chỉ kinh doanh của công ty để được tư vấn.

Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ