Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập nhập số lượng tồn kho trong erp10

admin cho em hỏi muốn thiết lập để nhập số lượng tồn kho trong erp 10 lúc thêm mới sản phẩm làm thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Bạn vào Tồn kho > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho để thực hiện kiểm kho cho từng mặt hàng tại từng địa điểm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ