Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập nhập số lượng tồn kho trong erp10

admin cho em hỏi muốn thiết lập để nhập số lượng tồn kho trong erp 10 lúc thêm mới sản phẩm làm thế nào ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Bạn vào Tồn kho > Kiểm soát tồn kho > Điều chỉnh tồn kho để thực hiện kiểm kho cho từng mặt hàng tại từng địa điểm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.