Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập đơn vị bán theo thùng 10-20 hộp ở đâu?

Công ty tôi hiện nhập và quản lý kho theo hộp, tuy nhiên khi bán lại đóng gói theo thùng gồm 10-20 hộp để bán. Vậy khi sử dụng phần mềm Odoo thì có thể thiết lập ở đâu?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Với Odoo/ERPOnline hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc đóng gói sản phẩm theo đơn vị là bội số của sản phẩm đó ví dụ là lốc 4 sản phẩm, thùng 20 sản phẩm,..


Để kích hoạt tính năng này thì bạn cần thực hiện các thao tác sau: 

1. Truy cập vào phân hệ Kho > Cấu hình > Thiết lập > kích hoạt tính năng Đóng gói sản phẩm và Lưu

2. Truy cập Kho vận > Dữ liệu gốc > Sản phẩm > Tìm tên sản phẩm

Tại tab Kho bạn cần thiết lập các đơn vị đóng gói cho sản phẩm này.


Sau khi lưu lại đơn vị đóng gói này thì bạn quay lại đơn bán để tạo một báo giá. Tại thanh công cụ của chi tiết đơn bán cần mở thêm cột “Đóng gói" để có thể lựa chọn đơn vị đóng gói.

Lúc này bạn cần nhập số lượng cần đóng gói trước rồi mới chọn đơn vị đóng gói. Lưu ý số lượng nhập ở phần bán cần phải tương đương với bội số của số lượng bên trong đóng gói.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.