Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thiết lập các chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết như thế nào?

Xin chào, tôi đang tìm hiểu phần mềm của các bạn nhưng không biết cách thiết lập các chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Admin hướng dẫn giúp tôi với. 

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Bài trả lời tốt nhất

Mình có thiết lập được quy tắc tích điểm tự động không bạn nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn, Odoo/ERPOnline có phân hệ khách hàng thân thiết Loyalty giúp quản lý được các chương trình khách hàng thân thiết. Với phân hệ này bạn có thể phân chia các các mức độ khách hàng như Vàng, Bạc, Đồng…

Với mỗi mô hình kinh doanh thì điểm thưởng được có thể được quy đổi so với 1 đơn vị tiền tệ hoặc 1 đơn hàng. Ví dụ 1 đơn hàng= 100 điểm thưởng hoặc 1 đơn vị tiền = 1000 điểm thưởng. Và mỗi cấp độ khách hàng sẽ có chiết khấu giảm giá riêng.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
-

Thanks bạn.