Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

Theo dõi doanh thu - chi phí của các cơ sở kinh doanh khác nhau

Mình có một vài cơ sở kinh doanh khác nhau, ngành nghề khác nhau, hiện đang hạch toán chung trong một phần mềm. Mình muốn theo dõi Doanh thu - Chi phí riêng của từng cơ sở để đánh giá thì sử dụng như thế nào ạ. Nhờ các bác tư vấn hộ ạ. Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Dear bác Ngân,

Trong phần mềm, Shop của bác chính là Warehouse (Nhà kho/Kho bãi). Vì vậy nếu bác có 2 shop, bác vào menu Kho hàng > Cấu hình > Kho hàng và tạo mới một Warehouse có tên Shop 1, Shop 2,…
Với cách tổ chức như vậy, bác có thể quản lý được từng hoạt động kho(Nhận hàng, Giao hàng, Dịch chuyển nội bộ), đồng thời trên mối Đơn hàng (Sales Order, Purchase Order) bác cũng có thể chọn Warehouse (Shop 1, Shop 2,…). Nghĩa là bác vừa quản lý được Nhập, Xuất, Tồn vừa quản lý được Mua và Bán trên 1 Warehouse (Shop).

Bác có thể tham khảo tài liệu trực tuyến dưới đây.

Định giá tồn kho

Thiết lập tài khoản kế toán kho trong mô hình Đa công ty

Báo cáo Tồn kho trực quan dữ liệu theo thời gian thựcẢnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đầu tiên, bác phải tạo các shop tương ứng với các cơ sở kinh doanh của bác. Ví dụ, Xưởng ABC, Xưởng DEF, Cửa hàng Phụ tùng, v.v.
Khi bán thì trên sales order bác nhớ chọn Shop là xong.

Report/BI thì bác vào menu Báo cáo (hoặc Report nếu bác đang xài tiếng Anh).

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.