Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Theo dõi công nợ phải trả quá hạn hay chưa như thế nào?

Công ty mình đang sử dụng Viindoo v13. Bộ phận kế toán có thắc mắc là làm thế nào để theo dõi được công nợ phải trả quá hạn hay chưa trên phần mềm? Admin giải đáp giúp mình với nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn!

Hệ thống cung cấp báo cáo tuổi nợ phải trả giúp bạn theo dõi được tuổi nợ đối với các khoản phải trả cũng như thời hạn thanh toán. Truy cập Kế toán >> Báo cáo >> Tuổi nợ phải trả.

Để sử dụng hiệu quả thông tin mà báo cáo đem lại, bạn lưu ý cập nhật Ngày đến hạn hay điều khoản thanh toán trên hóa đơn Nhà cung cấp

Ví dụ: Trên hóa đơn NCC mua hàng lựa chọn điều khoản thanh toán là 15 ngày sau ngày hóa đơn hoặc chọn cụ thể ngày đến hạn là 26/5/2021


Vào sổ hóa đơn và xem báo cáo tuổi nợ phải trả tính đến 11/05/2021 ta có: Khoản nợ chưa đến hạn của NCC 1 là 11.000.000đ của hóa đơn mới phát sinh; và một khoản nợ khác đã quá hạn trong khoảng từ 0-30 ngày là 33.000.000đ của hóa đơn khác trước đó nữa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.