Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thêm trường và xóa trường trong openerp 8.0

Ảnh đại diện
nguyễn mạnh phú

Em muốn hỏi về cách thêm trường và xóa trường trong openerp 8. ai biết chỉ em với ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Bạn có thể tham khảo bài này của bác David: https://www.erponline.vn/en/discussions/how-to-add-a-yes-or-no-field-to-invoice-form#reply-1161

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.