Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thêm Field cơ bản vào trong module

Ảnh đại diện
Dũng

Hi ERPOnline,
Cho mình hỏi về các field trong module. Khi mình thêm 1 field trên một module thì tên bắt buộc phải có "x_" đầu tên. Vậy mình muốn thêm 1 field cơ bản mà ko cần "x_" thì mình làm thế nào?
Thanks ERPOnline.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Trường hợp này bắt buộc bạn phải viết module mới chứ không tuỳ biến ngay trong giao diện Odoo được.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Okie. Mình đã hiểu.
Thanks chuyên gia David Tran nhiều nhé. Có gì thắc mắc thì mình lại xin phép làm phiền các chuyên gia tiếp nhé.
Thanks ERPOnline nhiều...:D

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.