Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thay mẫu email gửi đi

Ảnh đại diện
Đoàn Tiến Thịnh

Hi ad,

Mình muốn thay đổi mẫu email gửi đi, footer, header, content, thì customise như thế nào, vì minh chưa tìm được phần hiệu chỉnh nội dung email gửi đi,

Thay mẫu email gửi đi trong ERP

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Các mẫu email được quản lý ở Thiết lập > Kỹ thuật > Thư điện tử > Các Mẫu.
Bác cần kích hoạt chế độ phát triển để thấy menu nói trên

Bác có thể tham khảo bài viết Cách thiết lập mẫu email.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Excellent! Thanks David, mình đang tham khảo thêm để chỉnh lại một số template emails.

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.