Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Thanh toán nhà cung cấp

Ảnh đại diện
Huỳnh Sa

Xin chào, khi tôi chọn kế toán->mua hàng->hoá đơn nhà cung cấp (hình 1)->nhà cung cấp (hình 2)->thanh toán(hình 3)->thì hiện lên cảnh báo (hình 4).
Xin được hướng dẫn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Bạn quên đính kèm hình rùi! (^_^)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ