Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho nhân viên

Trong module HR, khi tạo được journal entry liên quan đến chi phí (expense) cho nhân viên, sau khi nhấn nút post thì bên module Kế toán làm thế nào để thanh toán cho chi phí này cho nhân viên, ERP hổ trợ quy trình này như thê nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Bạn vào Accounting > Suppliers > Supplier Payment để tạo mới một khoản thanh toán. Khi bạn chọn nhân viên cần thanh toán, phần mềm sẽ tự load ra khoản nợ liên quan và bạn thực hiện việc thanh toán là xong.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.