Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

Tạo vốn điều lệ trên Odoo 8.0

Chào mọi người!
Mình đã xem video trên diễn đàn, nhưng mình không thể nào tạo được vốn điều lệ cho Odoo 8, chỉ thấy trên Odoo 7. Có cách nào để tạo vốn điều lệ trên Odoo 8 không?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Best Answer

Chức năng tạo voucher thủ công ở bản Odoo 8 bị khóa để tránh cho DN bị mất kiểm soát. Bạn có thể mở nó ra hoặc viết module mới cho các nghiệp vụ mà bạn cần (vd: tạm ứng/hoàn ứng, ghi nhận vốn chủ sở hữu, v.v.)

Hoặc, làm theo cách thủ công như các phần mềm kế toán thông thường: tạo bút toán trực tiếp thông qua menu Kế toán > Bút toán sổ nhật ký > Bút toán sổ nhật ký

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.